گردونه ی سيدعليرضارضوي مجموعه ورزشي نيكان
سيدعليرضارضوي (تبلیغ)

بدنسازي و فيتنس

علم ساختار بدن با برنامه هاي تمريني و غذايي جهت افزايش و كاهش وزن نسبت به فيزيك و آناتومي بدن ارائه انواع مكملهاي اورژينال و اصلي آموزش فيگورهاي اصلي و نمايشي از مبتدي تا قهرماني توسط سيدعليرضارضوي قهرمان بدنسازي و باديكلاسيك تهران و كشور عضو موسسه ورزشي california fitness كوآلالا بیشتر ..
سيدعليرضارضوي (تصویر)

بدنسازي فيتنس

سيدعليرضارضوي (تصویر)

بدنسازي فيتنس

سيدعليرضارضوي (تصویر)

بدنسازي فيتنس

سيدعليرضارضوي (تصویر)

بدنسازي فيتنس

سيدعليرضارضوي (تصویر)

بدنسازي فيتنس

سيدعليرضارضوي (تصویر)

بدنسازي فيتنس

سيدعليرضارضوي (تصویر)

بدنسازي فيتنس


 |